Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εργοδότες και υποψήφιους για εργασία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους εργοδότες καλύπτουν την εύρεση προσωπικού (μόνιμη απασχόληση – προσωρινή απασχόληση), την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το coaching και τα προγράμματα outplacement  κλπ. Οι υπηρεσίες προς τους εργοδότες παρέχονται επί πληρωμή μετά από συμφωνία που γίνεται μεταξύ των συμβούλων και τις εταιρείας πελάτη.   Για τους υποψηφίους για εργασία οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν να κάνουν με την καταχώρηση του βιογραφικού και την αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Εφόσον προκύψει θετική αξιολόγηση του βιογραφικού τότε υπάρχει η δυνατότητα για συνέντευξη επιλογής αλλά και πιθανή συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης μιας εταιρείας πελάτη των συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται χωρίς κάποια αμοιβή από τις συγκεκριμένες εταιρείες.   Επισκεφτείτε το www.randstad.gr για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα