Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Πώς μπορούν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού να βοηθήσουν ένα εργοδότη;

Καθώς το σύνολο της δραστηριότητας που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός εργοδότη οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να αποτελέσουν το βασικότερο συνεργάτη που θα κάνει την διαφορά.

Οι  σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad μέσα από την μεθοδολογία και την γνώση για τις απαιτήσεις της αγοράς έχουν την δυνατότητα να παρέχουν λύσεις σχετικά με:

  • Εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για μόνιμη και προσωρινή απασχόληση
  • Εξειδικευμένη στελέχωση
  • Διαχείριση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (outsourcing-payrolling)
  • Προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement programs)

Επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα