Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Τα τελευταία χρόνια οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνουν για λογαριασμό εργοδοτών την διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού.

Οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να αρχίσουν να εξοικειώνονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης των συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και να προετοιμάζονται με τον ίδιο τρόπο για μια πιθανή συνέντευξη επιλογής, ανεξάρτητα αν θα συναντηθούν με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ενός εργοδότη ή με μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό σημαίνει ότι σε μια πιθανή συνάντηση με ένα σύμβουλο hr οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά:

1. Τα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν στον τομέα της εξειδίκευσης τους

2. Επιτεύγματα από την εργασία τους.

3. Παραδείγματα από την διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων στο χώρο εργασίας (πίεση, προθεσμίες, στόχοι κλπ)

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Randstad  και τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα