Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού και αναζήτηση εργασίας

Με ποιο τρόπο μπορούν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού να βοηθήσουν τους υποψήφιους για εργασία κατά την αναζήτηση εργασίας;

Οι σύμβουλοι  ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τα εξειδικευμένα στελέχη τα οποία ασχολούνται με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για διαφορετικούς εργοδότες και θέσεις εργασίας. Ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού είναι δυνατόν να εξειδικεύονται στην επιλογή προσωπικού για συγκεκριμένες ειδικότητες όπως για παράδειγμα είναι οι πωλήσεις, το marketing, η λογιστική, τα οικονομικά, οι μηχανικοί, τα ιατρικά επαγγέλματα, η εξυπηρέτηση πελατών κλπ.

Κατά την συνέντευξη επιλογής με έναν σύμβουλο hr ένας υποψήφιος για εργασία πρέπει να πείσει και πάλι για την καταλληλότητα του. Παράλληλα όμως έχει την δυνατότητα να συζητήσει για τις ικανότητες του, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, αλλά και πιθανές  ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικούς κλάδους.

Αν θέλετε να δείτε τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι ανθρωπινού δυναμικού της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα