Συνοδευτική Επιστολή

Η Συνοδευτική Επιστολή είναι ένα συνοπτικό κείμενο που περιγράφει τις γνώσεις, τις ικανότητες, την επαγγελματική πορεία και τα ενδιαφέροντά σας. Ο βασικός στόχος της συνοδευτικής επιστολής είναι να κάνετε όσο το δυνατόν καλύτερη εντύπωση, παρουσιάζοντας τα δυνατά σας σημεία, ώστε να ξεχωρίσετε σε μία περίοδο που η επιλογή κρίνεται από την λεπτομέρεια.   Η επιστολή θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική και γραμμένη σε αυστηρά επαγγελματικό ύφος. Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξετε κατά τη σύνταξη της Συνοδευτικής Επιστολής. • Το κείμενο να είναι καλογραμμένο, χωρίς ορθογραφικά λάθη. • Να αναφέρεται η ημερομηνία, τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη. • Να αναγράφετε την πηγή της πληροφόρησής σας σχετικά με τη θέση ή την εταιρεία. • Να αναφέρεται τα προσόντα εκείνα που σας καθιστούν τον ιδανικό υποψήφιο, κρατώντας όμως πάντοτε χαμηλούς τόνους.   Τέλος, μην ξεχνάτε ότι καλό θα ήταν να αλλάζετε το κείμενο της επιστολής ανάλογα με τη θέση ή με το αντικείμενο της εταιρείας στην οποία απευθύνεστε.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εργασίας αλλά και με θέσεις εργασίας παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελιδά της Randstad Hellas www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα