Συνοδευτική Επιστολή

Μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης γίνεται κατανοητό ότι η συνοδευτική επιστολή δεν έχει την ίδια σημασία για όσους βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας. Αυτό φαίνεται και από το  ότι κάποιοι υποψήφιοι κάνουν αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας χωρίς να στέλνουν κάποιο εισαγωγικό κείμενο.   Η συνοδευτική επιστολή όμως θα πρέπει να θεωρείται ως μια καλή ευκαιρία για να γίνει μια  συνοπτική παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ και των χαρακτηριστικών εκείνων σύμφωνα με τα οποία ένας επαγγελματίας είναι κατάλληλος για μια θέση απασχόλησης.   Ακόμα και αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή κατά την αρχική αξιολόγηση από ένα εργοδότη, εφόσον στην πορεία προκύψει μια συνέντευξη για την επιλογή προσωπικού οι πληροφορίες που θα έχουν σημειωθεί στην συνοδευτική επιστολή θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση «γιατί πιστεύετε ότι είστε ο κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας;».  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα