Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή δεν έχει την ίδια σημασία για όσους αναζητούν εργασία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι στέλνουν το βιογραφικό σημείωμα χωρίς κανένα εισαγωγικό κείμενο.   Η συνοδευτική επιστολή όμως θα πρέπει να λαμβάνεται ως ευκαιρία για να γίνει μια  συνοπτική καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ, καθώς και των επιχειρημάτων σύμφωνα με τα οποία ένας επαγγελματίας είναι κατάλληλος για μια θέση εργασίας.   Ακόμα και αν για τη συνοδευτική επιστολή δεν δοθεί η απαραίτητη σημασία στο αρχικό στάδιο της αξιολόγησης από ένα εργοδότη, εφόσον προκύψει μια συνέντευξη εργασίας τα χαρακτηριστικά που θα έχουν σημειωθεί σε αυτήν να φάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα όταν θα κληθεί ο υποψήφιος για εργασία να απαντήσει στην ερώτηση «γιατί πιστεύετε ότι είστε ο κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας;»   Καλή επιτυχία.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα