Συνοδευτική επιστολή.

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί έγγραφό το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα και να αποστέλλεται μαζί με το βιογραφικό στις αιτήσεις που θα γίνουν στις  θέσεις εργασίας.

Αρκετά συχνά η συνοδευτική επιστολή μπορεί να έχει θετική ανταπόκριση και συντελέσει ώστε ένας υποψήφιος να κληθεί σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Η αποτελεσματική διαμόρφωση της συνοδευτικής επιστολής θα συντελέσει στο να γίνει συγκεκριμένο το ενδιαφέρον για μια θέση εργασίας, θα παρουσιάσει τα επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και θα υποδηλώσει  επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Στη συνοδευτική επιστολή καλό είναι να αναγράφονται τα εξής:

  • Το όνομα και το επώνυμο του στελέχους που είναι υπεύθυνο για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού.
  • Ο τίτλος της θέσης εργασίας και το μέσο στο οποίο βρήκαμε την συγκεκριμένη αγγελία.
  • Ο λόγος  αποστολής του βιογραφικού.
  • Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
  • Μελλοντικοί, επαγγελματικοί στόχοι και φιλοδοξίες.

Γενικότερα, η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία σελίδα και δεν πρέπει να είναι μια απόλυτη επανάληψη του βιογραφικού.

Για να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή μπορείτε να απευθυνθείτε στο www.randstad.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα