Συνοδευτική επιστολή

Τα τελευταία χρόνια κατά την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού οι εργοδότες συνηθίζεται να λαμβάνουν την συνοδευτική επιστολή των υποψήφιων για εργασίας ως ένα έγγραφο το οποίο θα στηρίξει καλύτερα την αίτηση για μια θέση εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συνοδευτική επιστολή δεν καταγράφεται  στις απαιτήσεις από τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύουν οι εργοδότες, σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια επιπλέον δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας και παρουσίασης του επαγγελματικού προφίλ.

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επανάληψη του βιογραφικού, αλλά ως μια επιπλέον ευκαιρία για να τονίσετε με σύντομο τρόπο την καταλληλότητα σας για μια θέση εργασίας.

Στους ρυθμούς που πολλές φορές υλοποιείται η εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού μπορεί κάποια στελέχη να δώσουν βάση κυρίως στο βιογραφικό και λιγότερο στην συνοδευτική επιστολή, κάτι όμως που δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους υποψήφιους για εργασία που θέλουν να διεκδικήσουν όλες τις πιθανότητες τους στην εύρεση εργασίας . Καλή επιτυχία!

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα