Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή ενός υποψηφίου είναι ο τρόπος και η ευκαιρία του να μιλήσει  περισσότερο για τον εαυτό του, όταν κάνει μια αίτηση για εργασία. Η συνοδευτική επιστολή προηγείται του βιογραφικού του και ουσιαστικά κάνει μια εισαγωγή για τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν.

Και γιατί είναι σημαντικό να περιλαμβάνουμε μια συνοδευτική επιστολή εφόσον ουσιαστικά αναφέρεται σε στοιχεία που υπάρχουν και στο βιογραφικό μας; Γιατί μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να δείξουμε τις δεξιότητές μας στον γραπτό λόγο, στο να επικοινωνούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας (όπως το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός να εργαστούμε σε κάποια συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και εταιρία), να εξηγήσουμε τυχόν ασάφειες και χρονολογικά κενά που υπάρχουν στο βιογραφικό μας, αλλά και να προβάλλουμε τους λόγους που θεωρούμε πως ταιριάζουμε στη συγκεκριμένη δουλειά.

Αν έχετε εγγραφεί στη Randstad, έχοντας ανεβάσει το βιογραφικό σας, και θα θέλατε να καταχωρήσετε και τη συνοδευτική σας επιστολή, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας (www.randstad.gr/ο_λογαριασμός_μου/σύνδεση/σύνδεση.htm) για να προσθέσετε κι άλλα αρχεία.

Διαβάστε επίσης:

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα