Συνοδευτική επιστολή: σύνδεσμος για το βιογραφικό

H συνοδευτική επιστολή είναι  ο σύνδεσμος για το βιογραφικό και την θέση εργασίας για την οποία επιθυμείτε να κάνετε αίτηση. Το κείμενο που θα επιλέξετε αποτελεί την πρώτη εικόνα που  θα έχει ένας εργοδότης με το επαγγελματικό σας προφίλ και εφόσον συνταχθεί κατάλληλα είναι πιθανόν να προκαλέσει τον ενδιαφέρον για να γίνει αξιολόγηση του βιογραφικού.

Κατά τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής θα πρέπει να:

  • Απευθύνετε σε συγκεκριμένο πρόσωπο την επιστολή σας, Αυτή είναι μια πληροφορία την οποία συνήθως θα βρείτε διαθέσιμη στις αγγελίες εργασίας που σας ενδιαφέρουν.
  • Αναφέρετε την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει ή τον τομέα που θέλετε να εργαστείτε
  • Καταγράψετε  την πηγή από όπου ενημερωθήκατε για την θέση εργασίας
  • Αναφέρετε περιληπτικά τις ικανότητες σας που σας κάνουν ιδανικό για την συγκεκριμένη θέση εργασίας
  • Εκφράσετε τι είναι αυτό που επιθυμείτε και τι είναι αυτό που μπορείτε να προσφέρετε.
  • Προσπαθήστε να κρατήσετε την επιστολή σας σε μία σελίδα

Αν θέλετε να βρείτε και άλλες πληροφορίες για το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή επισκεφθείτε το /blog

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα