Συνέντευξη εργασίας

Στις αρκετές περιπτώσεις σε μια συνέντευξη εργασίας μια από τις ερωτήσεις που θα αρχικά θα απευθύνει ένας εργοδότης σε έναν υποψήφιο είναι σχετικά με το τι  γνωρίζει για την εταιρία και τα προϊόντα που αυτή προσφέρει.   Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος είναι το αντικείμενο της εταιρείας στην οποία στοχεύει να εργαστεί. Μην υπερβάλλετε για να εντυπωσιάσετε τον συνεντευξιαστή με τις πληροφορίες που γνωρίζετε.  Να θυμάστε ότι εκείνος εργάζεται ήδη εκεί.   Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να γνωρίζετε είναι οι ανταγωνιστές της εταιρείας και το επίπεδο που εκείνη βρίσκεται σε σχέση με αυτούς. Πού είναι καλύτερη; Πού χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια;   Γνώσεις και πληροφορίες για την εταιρεία που επιθυμείτε να εργαστείτε, δίνουν την εντύπωση πως ενδιαφέρεστε πραγματικά να εργαστείτε εκεί, εφόσον γνωρίζετε σημαντικά στοιχεία για εκείνη.   Ο επαγγελματισμός και η καλή προετοιμασία για την συνέντευξη εργασίας μπορεί να μην αρκούν από μόνα τους για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα, σίγουρα όμως θα δώσουν στον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού μια θετική εικόνα.   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις νέες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα