Συνέντευξη εργασίας

Η συνέντευξη εργασίας αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για όποιον αναζητάει εργασία για να προωθήσει το επαγγελματικό του προφίλ και να διεκδικήσει μια θέση εργασίας.     Ωστόσο, η συνέντευξη εργασίας δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε μια προσφορά για εργασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως είναι το στρες και νευρικότητα κατά την διάρκεια της συνάντησης, ή έλλειψη προετοιμασίας σχετικά με τις  πληροφορίες του βιογραφικό ή τις σχετικές λεπτομέρειες για τη δραστηριότητα της εταιρείας.     Αυτό πού έχει σημασία είναι ότι πέρα από τους παραπάνω παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κάθε συνέντευξη εργασίας να αντιμετωπίζεται σε ένα ξεχωριστό γεγονός και όχι απλά σας μια ακόμη διαδικασία στην προσπάθεια για την εύρεση εργασίας.     Ακόμα και από συνεντεύξεις εργασίας στις οποίες δεν προέκυψε κάποια πρόταση, θα πρέπει κανείς να μπορεί να αξιολογήσει την συνολική του προσπάθεια και να δημιουργεί μια χρήσιμη πηγή γνώσης με την οποία θα μπορέσει να παρουσιαστεί ακόμα πιο έτοιμος στην επόμενη ευκαιρία που θα προκύψει.   Βρείτε περισσότερες συμβουλές για την εύρεση απασχόλησης στο www.randstad.gr  .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα