Συνέντευξη εργασίας

Η θετική αξιολόγηση ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας σε ένα μεγάλο ποσοστό κρίνεται από την συνέντευξη εργασίας. Πολλοί αναφέρουν ότι το κλειδί για να λάβει κάποιος μια προσφορά για εργασία είναι η προετοιμασία πριν από την συνέντευξη.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για μια συνάντηση με ένα εργοδότη πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτό όμως που θα πρέπει να προστεθεί στη λίστα μας είναι η δημιουργία μιας λίστας με πιθανές ερωτήσεις (με τυχαία σειρά) και απαντήσεις σε θέματα όπως:

 • Τι γνωρίζετε για την εταιρίας μας;
 • Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην εταιρίας μας;
 • Γιατί αποχωρήσατε (ή θέλετε να αποχωρήσετε) από την τελευταία σας εργασία;
 • Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε ένα προϊστάμενος για εσάς;
 • Γιατί πρέπει να επιλέξουμε εσάς για τη συγκεκριμένη θέση;
 • Μπορείτε να εργαστείτε κάτω από πιέστηκες συνθήκες;
 • Ποιες είναι αποδοχές που θα θέλατε να λάβετε από τη νέα σας εργασία
 • Ποια είναι τα κύρια προτερήματα και ποια τα ελαττώματά σας;
 • Τι γνώμη έχετε για τον προηγούμενο εργοδότη και προϊστάμενό σας;
 • Πώς χειρίζεστε την απόρριψη;
 • Με ποιους ανθρώπους δυσκολεύεστε να συνεργαστείτε;

Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις που θα θέλατε να συζητήσουμε περιμένουμε τις ερωτήσεις σας στο group μας στο LinkedIn ή στο Facebook.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα