Συμβουλές για το βιογραφικό

Στην επαγγελματική μας καριέρα το βιογραφικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για να αναδείξουμε την δουλειά μας και τις ικανότητες μας. Ένα καλό βιογραφικό χρειάζεται προσοχή στην προετοιμασία του έτσι ώστε στέλνοντας το σε ένα εργοδότη να λαμβάνει θετική ανταπόκριση. Παρακάτω έχουμε σημειώσει μερικές βασικές συμβουλές για το βιογραφικό σας τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσετε:

1. Χρησιμοποιήστε προτάσεις τις οποίες θα ξεχωρίζετε με κουκίδες (bullets) και αποφύγετε να δημιουργείτε μεγάλες παραγράφους.

2. Χρησιμοποιήστε λέξεις που θα στηρίξουν τις ικανότητες σας όπως: υπεύθυνος, διαχείριση, ανάπτυξη, αποτέλεσμα κλπ. Για παράδειγμα μπορείτε να πείτε ήμουν υπεύθυνος για το αβγ προϊόν

3. Χρησιμοποιήστε νούμερα ή σύμβολα όπως το € ή το % για να δείξετε αποτελέσματα ή αξιοσημείωτα μεγέθη. Για παράδειγμα ήμουν υπεύθυνος για ένα τμήμα 20 πωλητών το οποίο είχε budget  10.000 €

4. Προσπαθήστε να παρουσιάσετε σωστά τα πιο σημαντικές ικανότητες η επιτεύγματα για να στηρίξετε την καταλληλότητα σας για μια θέση εργασίας.

5. Διαβάστε ξανά το βιογραφικό σας και διαγράφτε λεπτομέρειες που δεν είναι πλέον σχετικές  με τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.

6. Αναλύστε προσεκτικά τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν και αν εντοπίσετε λέξεις κλειδιά σε αυτές, προσπαθήστε να τις καταχωρήσετε στο βιογραφικό σας

Εφόσον ολοκληρώσετε και τις τελευταίες λεπτομέρειες, καταχωρήστε το στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα