Προσωρινή Απασχόληση

Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μία ευέλικτη μορφή εργασίας που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εταιρειών όσο και των υποψηφίων.   Μπορει να εφαρμοστεί για να καλύψει τις εποχικές ανάγκες μιας επιχείρησης λόγω απουσίας των μόνιμων εργαζομένων, όπως για παράδειγμα σε μία άδεια μητρότητας ή απουσίας λόγω διακοπών, αλλά και για να ενισχύσει το ήδη υπάρχον εργατικό δυναμικό σε μία αύξηση του φόρτου εργασίας, όπως για παράδειγμα η ανάληψη ενός έργου.   Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η Randstad, έχει το νόμιμο δικαίωμα να παρέχει προσωπικό στις επιχειρήσης και η σημαντική εμπειρία των συμβούλων προσωρινής απασχόλησης στην τοπική αγορά τους δίνει τη γνώση ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των εταιρειών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   Για να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-6770523 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα