Προσωρινή απασχόληση

Ολοένα και περισσότερο στην αγορά εργασίας γίνεται λόγος για τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Με τον όρο αυτό μπορεί κανείς να αναφερθεί και στην προσωρινή απασχόληση και τις νέες θέσεις  εργασίας που μπορεί να προκύψουν υπό αυτές της συνθήκες εργασίας.   Ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η προσωρινή απασχόληση έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα η σχετική νομοθεσία προέκυψε στις αρχές του 2000 ορίστηκε . Η προσωρινή απασχόληση δεν έχει προκύψει για να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης με προσωρινά απασχολούμενους.   Η προσωρινή απασχόληση προκύπτει ως εναλλακτική επιλογή για τις εταιρείες που επιθυμούν να κάλυψουν εποχικές ανάγκες, να καλύψουν την προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές),  αλλά και να απασχολήσουν προσωπικό για έργα προκαθορισμένης διάρκειας.   Για κάποιους εργαζόμενους που δεν εργάζονται αυτό το διάστημα, η δημιουργία θέσεων με προσωρινή απασχόληση μπορεί να είναι  μια ευκαιρία για απασχόληση, αλλά και για  να αξιοποιήσει τις δεξιότητες του, να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. αλλά και να έρθει σε επαφή με επαγγελματίες που μπορεί να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για την εύρεση μόνιμης απασχόλησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργοδότες κάνουν πρόταση για μόνιμη απασχόληση σε εργαζόμενους που έχουν προσλάβει μέσο προσωρινής απασχόλησης.   Η προσωρινή απασχόληση εφαρμόζεται από αδειοδοτημένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α).
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα