Προσωρινή απασχόληση

Πριν από μερικά χρόνια αν κάποιος έκανε σε ένα υποψήφιο εργασία το ερώτημα για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση τότε η απάντηση θα ήταν σίγουρα για την πρώτη επιλογή.   Πλέον τα δεδομένα  είναι διαφορετικά και από τις αρχές τους 2000 όπου ορίσθηκε η σχετική νομοθεσία για την προσωρινή απασχόληση και στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι εργοδότες και εργαζόμενοι έδειξαν να κατανοούν καλύτερα την λειτουργία και τα οφέλη για την συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης.   Σε μια αγορά εργασίας όπου όλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις  που προκύπτουν, εργαζόμενοι και εργοδότες   μέσω της προσωρινής απασχόλησης έχουν διαθέσιμη μια ακόμα επιπλέον επιλογή.   Ενημερωθείτε για την προσωρινή απασχόληση εδώ.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα