Προσωρινή απασχόληση

Σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη η προσωρινή απασχόληση αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη μορφή εργασίας.   Σε ετήσια βάση σημαντικός αριθμός εργαζομένων έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας απασχολούμενοι σε εργοδότες σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.   Όμως και στην Ελλάδα αρκετοί εργοδότες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας για τις έκτακτες και εποχιακές ανάγκες τις οποίες καλύπτουν με ανθρώπινο δυναμικό που θα εργαστεί με προσωρινή απασχόληση.   Ενημερωθείτε για την προσωρινή απασχόληση και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad στο www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα