Προσωρινή απασχόληση

Η προσωρινή απασχόληση ως σύγχρονη μορφή εργασίας  προσφέρει εδώ και αρκετά χρόνια ευκαιρίες για απασχόληση σε αρκετούς εργαζόμενους.   Καθώς στην αγορά εργασίας συχνά προκύπτουν έκτακτες και εποχιακές ανάγκες, οι εργοδότες που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους στα ίδια επίπεδα συχνά δημιουργούν θέσεις εργασίας οι οποίες καλύπτονται με εργαζόμενους που θα εργαστούν με προσωρινή απασχόληση.   Εκτός όμως από τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν μέσω της προσωρινής απασχόλησης θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρηθούν ενεργοί στην αγορά εργασίας, αλλά και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.   Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη προσωρινή απασχόληση στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα