Προσωρινή απασχόληση

  Μίας από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μέσω της οποίας ένας εργοδότης μπορεί να καλύψει έκτακτες και εποχιακές ανάγκες είναι η προσωρινή απασχόληση.   Οι εργοδότες  μέσα από την συνεργασία τους με μια εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν σε ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας της εποχικής ζήτησης, έκτακτων αναγκών, προσωπικού που θα απουσιάσει με κανονική άδεια, άδεια εγκυμοσύνης, άδεια ασθενείας, κοκ.   Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια λύση μέσα από την οποία μπορεί να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία ενός οργανισμού χωρίς να δημιουργηθεί κόπωση στο υπάρχον προσωπικό ή αύξηση τα κόστη μισθοδοσίας από πιθανές υπερωρίες.   Επικοινωνήστε σήμερα με τη Randstad για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα