Προσωρινή απασχόληση

Στις παρούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας ολοένα και πιο συχνά γίνεται αναφορά στην χρήση των ευέλικτων μορφών εργασίας, αλλά και τις χρησιμότητας που μπορεί να προσφέρει συνολικά η προσωρινή απασχόληση.

Και ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές η προσωρινή απασχόληση βρίσκεται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης και αποδοχής, στην Ελλάδα μπήκαν οι βάσεις για την δημιουργία της σχετικής νομοθεσίας στις αρχές του 2000.

Βασική αρχή της λειτουργίας της προσωρινής απασχόλησης είναι ότι μέσω αυτής της μορφής εργασίας δεν αντικαθιστούνται θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης. Η χρήση της προσωρινής απασχόλησης από τους εργοδότες γίνεται για συγκριμένους λόγους και εφαρμόζεται στην περίπτωση εποχικών αναγκών, στην προσωρινή   αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές), στη δοκιμαστική περίοδο για νέους εργαζομένους αλλά και για έργα προκαθορισμένης διάρκειας.

Για τους εργοδότες που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό θα χρειαστεί να συνεργαστούν με αδειοδοτημένη εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α).

Η Randstad έχοντας λάβει την σχετική άδεια μπορεί να παρέχει σε κάθε εργοδότη την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης καθώς και μια σειρά από υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα