Προσωρινή απασχόληση

H προσωρινή απασχόληση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας για την ελληνική αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο.

Η χρήση της προσωρινής απασχόλησης από την πλευρά των εργοδοτών γίνεται με σκοπό την κάλυψη έκτακτων και εποχικών αναγκών. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν μέσω της προσωρινής απασχόλησης θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές εμπειρίες, καθώς και να διατηρηθούν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Ακόμα και σήμερα πολλοί υποψήφιοι φαίνονται να είναι επιφυλακτικοί στο να εργαστούν σε ένα εργοδότη με προσωρινή απασχόληση, καθώς θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους βοηθήσει στην καριέρα και την επαγγελματική καταξίωση, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις πολλοί εργαζόμενοι έχουν δεχθεί στην συνέχεια προσφορά για μόνιμη απασχόληση.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η προσωρινή απασχόληση πατήστε εδώ.

 

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα