Προσφορά εργασίας

Αρκετοί υποψήφιοι για εργασία στην προσπάθεια τους να βρουν μια προσφορά εργασίας στους κλάδους και τις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, κάνουν αίτηση στις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι hr της Randstad.   Οι θέσεις αυτές δημοσιεύονται στο www.randstad.gr και κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με εργοδότες που έχουν τη δραστηριότητα τους στην ελληνική αγορά. Για τους συγκεκριμένους εργοδότες τα στελέχη της Randstad θα υλοποιήσουν τη διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού έτσι ώστε να γίνει από την εταιρεία πελάτη η επιλογή του καταλληλότερου για τη θέση απασχόλησης που προσφέρει.   Αν έχετε εντοπίσει τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν καταχωρήστε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση για να λάβετε μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα