Προσφορά εργασίας

Για κάποιους υποψήφιους ενώ η προκύπτει θετική αξιολόγηση για το βιογραφικό σημείωμα στην πορεία δεν καταφέρνουν να λάβουν μια προσφορά για εργασία.   Η συμμετοχή στη συνέντευξη εργασίας δείχνει από την μεριά του υποψηφίου ότι υπάρχει κάλυψη των αρχικών απαιτήσεων που έχουν τεθεί από ένα εργοδότη. Για ποιο λόγο όμως δεν προκύπτει περεταίρω αξιολόγηση ή ακόμα και μια προσφορά για εργασία;   Οι απαντήσεις για αυτό το ερώτημα δεν είναι λίγες. Παρόλα αυτά ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει σίγουρα να προσεχθεί είναι η «εμπιστοσύνη» που θα πρέπει να διαμορφωθεί για να προκύψει θετική αξιολόγηση.   Η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με το κατά πόσο ένα υποψήφιος εκτός από την ικανότητα να εκφράσει προφορικά τις ικανότητες τους και το κατά πόσο ταιριάζουν σε μία θέση εργασίας, θα έχει εφόσον προσληφθεί την δυνατότητα να αναλάβει με επιτυχία τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, καθώς επίσης και να προσφέρει άμεσα αξία.   Βρείτε περισσότερες συμβουλές για την εύρεση εργασίας στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα