Προσφορά για εργασία

Για κάποιους που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας ενώ έχουν την δυνατότητα να επιλέγονται σε αρκετές συνεντεύξεις με εργοδότες, τελικά δεν θα καταφέρουν να λάβουν μια προσφορά για εργασία.   Τα στελέχη που θα αναλάβουν την εύρεση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού θα καλέσουν ένα υποψήφιο για μια συνέντευξη εργασίας γιατί καλύπτει επιτυχώς τις απαιτήσεις που έχουν ορισθεί για την θέση εργασίας. Ποίοι είναι όμως ο λόγοι που δεν θα προκύψει η επιθυμητή προσφορά για εργασία;   Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.  Ωστόσο κάτι το οποίο όμως μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο είναι η εμπιστοσύνη την οποία θα πρέπει ένας υποψήφιος για εργασία να δημιουργήσει, ώστε να προκύψει η πρόταση για συνεργασία.   Λέγοντας εμπιστοσύνη εννοούμε την ικανότητα που έχει ένας υποψήφιος να πείσει τα στελέχη που θα αξιολογήσουν το επαγγελματικό προφίλ του, ότι εκτός από τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία που καταγράφονται στο βιογραφικό, μπορεί να υλοποιήσει την εργασία που θα του ανατεθεί, θα ταιριάξει στο εργασιακό περιβάλλον το οποίο προσφέρεται, αλλά και θα μπορεί να συμμετάσχει άμεσα στους στόχους και τα αποτελέσματα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα