Προσφορά για εργασία

Οι εργοδότες που πρέπει να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό έχουν την δυνατότητα να κάνουν προσφορά για εργασία μέσω της προσωρινής απασχόλησης.   Προσφέροντας θέσεις εργασίας μέσα από την συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης, ένας εργοδότης μπορεί να διατηρήσει την δραστηριότητα του στα ίδιο επίπεδο δίνοντας όμως παράλληλα σε όσους αναζητούν εργασία την δυνατότητα να αξιολογήσουν μια επιπλέον  ευκαιρία για απασχόληση.   Μέσω της προσωρινής απασχόλησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό αρκετοί εργαζόμενοι  διατηρήσουν την επαφή του με την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλά μέσα από την συγκεκριμένη επιλογή έχουν μπορούν να διεκδικήσουν και μια θέση εργασίας για μόνιμη απασχόληση.   Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την προσωρινή απασχόληση πατήστε εδώ.    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα