Προσφορά για εργασία

  Πολλοί αναφέρονται στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης για να προσδιορίσουν τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθεί. Προσφορά όμως για εργασία και ανάγκες για νέο προσωπικό μπορεί να προκύψει και σε άλλες περιπτώσεις.   Οι εργοδότες που παραμένουν ανταγωνιστικοί και επιθυμούν να πετύχουν τους στόχους τους είναι πιθανόν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για να καλύψουν έκτακτες και εποχιακές ανάγκες. Σε άλλες περιπτώσεις η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης δυνατόν να δημιουργήσει ανοίγματα για ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας στις οποίες θα αξιολογηθεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.   Αν θέλετε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για εργοδότες που θέλουν να καλύψουν νέες και υπάρχουσες ανάγκες επισκεφθείτε το www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα