Προσφορά για εργασία

Πρόσφατα στο group της Randstad στο LinkedIn τέθηκε το ερώτημα  «Θα δεχόσασταν μια προσφορά για εργασία όντας σε αναζήτηση εργασίας, ενώ δεν καλύπτει τα θέλω σας ή τις εργασιακές σας αξίες;»

Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες, κατά την εύρεση εργασίας σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη πλάνου, στρατηγικής αλλά και αξίες που θα καθορίσουν συνολικά τις αποφάσεις μας για την επιλογή η την απόρριψη σε μια προσφορά για εργασία .

Σημαντικό ρόλο για την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με την εργασία και την αποδοχή σε μια προσφορά για απασχόληση παίζει επίσης και η ανάγκη και το αν κάποιος την συγκριμένη χρονική στιγμή έχει εργασία η όχι.

Για να δείτε τα σχόλια για την συγκεκριμένη συζήτηση και να συμμετέχετε στην συγκεκριμένη συζήτηση πατήστε εδώ/

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα