Περιεχόμενο Βιογραφικού σημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:   Προσωπικά Στοιχεία, Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εμπειρία, Σεμινάρια – Ειδικές γνώσεις. Οι συστατικές ή όποιες άλλες συνοδευτικές επιστολές δεν θα πρέπει να παραθέτονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να τελειώνει με τη φράση: ‘Συστατικές επιστολές διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.’   Επίσης θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστο, ευανάγνωστο και περιεκτικό. Μια – δύο σελίδες είναι αρκετές για να παραθέσει κανείς την επαγγελματική του πορεία έως σήμερα.     Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα