Νέες αγγελίες εργασίας

Οι σύμβουλοι HR της Randstad την τελευταία εβδομάδα δημοσίευσαν νέες αγγελίες εργασίας για ειδικότητες στο Ανθρώπινου δυναμικό, τις Πωλήσεις, το Marketing και τη Λογιστική.   Οι υποψήφιοι για εργασία που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας θα πρέπει να καλύπτουν επιτυχώς τις απαιτήσεις που σημειώνονται στις λεπτομέρειες της αγγελίας, αλλά και να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό προφίλ με το οποίο θα καταχωρήσουν το βιογραφικό και την αίτηση τους για τη συγκεκριμένη θέση.   Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία οι σύμβουλοι της Randstad θα επικοινωνήσουν με εκείνους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την εταιρεία πελάτη.   Το ηλεκτρονικό προφίλ παραμένει ενεργό και διαθέσιμο και για άλλες θέσεις εργασίας για τις οποίες θα γίνει αίτηση. Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί η Randstad επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα