Μόνιμη απασχόληση

Ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων που βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας στοχεύουν κατά κύριο λόγο σε θέσεις εργασίας για μόνιμη απασχόληση χωρίς να δείχνουν κάποια ευελιξία σε άλλες πιθανές επιλογές για απασχόληση.   Κατά την εύρεση εργασίας και ιδιαίτερα σε μια αγορά εργασίας όπου υπάρχουν ιδιαίτερες προκλήσεις, αλλά και μεγάλος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται κάποιες επιλογές χωρίς πριν να γίνεται να μια προσεκτική αξιολόγησης τους γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για απασχόληση που πιθανόν θα χαθούν.   Αν θέλετε να βρείτε εργασία ενημερωθείτε για χαρακτηριστικά που προσφέρει κάθε απασχόληση και προσπαθήστε να εντοπίσετε τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα