Μόνιμη απασχόληση

Ενώ οι περισσότεροι από όσους αναζητούν εργασία γνωρίζουν τον τρόπο για να βρουν μια μόνιμη απασχόληση όπως γίνεται κατανοητό κάποιοι θα αντιμετωπίσουν κάποιες σχετικές δυσκολίες στην εύρεση του επόμενου σταθμού της καριέρας τους .   Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα  πολλών λόγων. Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένες μερικές από τις βασικές αιτίες η οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:   1. Το βιογραφικό έχει διαμορφωθεί με τρόπο ο οποίος δεν προωθεί κατάλληλα τις ικανότητες σας.   2. Κάνετε αίτηση σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν καλύπτεται τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον εργοδότη.   3.  Δεν υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία σε προσφορές για εργασία για θέσεις εργασίας οι οποίες δεν βρίσκονται στις πρώτες προτεραιότητες σας.   4. Παρουσιάζεστε σε μια συνέντευξη για εργασία χωρίς να έχετε  προετοιμαστεί κατάλληλα σχετικά με λεπτομέρειες στο βιογραφικό σας.   5. Υποτιμάτε τον ανταγωνισμό σας στη αγορά εργασίας και αισθάνεστε την βεβαιότητα ότι το βιογραφικό σας θα επιλεχθεί σε κάθε περίπτωση.   6. Η δραστηριότητα σας για την εύρεση εργασίας είναι περιορισμένη, αλλά και στοχευμένη σε συγκεκριμένα μέσα.   7. Δεν έχετε συνεργαστεί με εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα