Μόνιμη απασχόληση

Πότε είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να αναζητήσει κανείς μόνιμη απασχόληση. Για πολλές εταιρείες στο διάστημα μετά τους θερινούς μήνες υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό   Οι υποψήφιοι που θα αναζητήσουν απασχόληση δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται όμως στο χρονικό διάστημα που υπάρχει πιθανόν μεγαλύτερη προσφορά σε θέσεις εργασίας, αλλά να προετοιμάζονται κατάλληλα και να δραστηριοποιούνται διαρκώς και σε όλες τις χρονικές περιόδους, ώστε εφόσον προκύψει κάποια ευκαιρία για απασχόληση να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα.   Αν η προσπάθεια για την αναζήτηση εργασίας επικεντρωθεί μόνο στο πότε οι εργοδότες προσλαμβάνουν προσωπικό, τότε πιθανόν να μην υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα