Μόνιμη απασχόληση

Αγγελίες  για μόνιμη απασχόληση δεν δημοσιεύονται στα διάφορα μέσα μόνο από τους εργοδότες που επιθυμούν να βρουν ανθρώπινο δυναμικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.   Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν άλλη μια πηγή για αγγελίες για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση τις οποίες μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμες σε εφημερίδες, job sites αλλά και τα social media.   Οι αγγελίες που δημοσιεύονται με τα στοιχεία μιας εταιρείες συμβούλων έχουν να κάνουν με εργοδότες οι οποίοι έχουν αναθέσει σε ένα συνεργάτη την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.   Αν θέλετε να πληροφορηθείτε για τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα