Μόνιμη απασχόληση

Οι εργοδότες που αναζητούν προσωπικό για μόνιμη απασχόληση είναι δυνατόν να υλοποιήσουν μόνοι τους την εύρεση και επιλογή προσωπικού άλλα και να αναθέσουν την διαδικασία σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

H Randstad παρέχοντας επιτυχημένα υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε εργοδότες αξιολογεί ανθρώπινο δυναμικό για μόνιμη απασχόληση για αρκετές  ειδικότητες και εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους.

Στο www.randstad.gr θα βρείτε δημοσιευμένες τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα