Μόνιμη απασχόληση

Κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την μόνιμη απασχόληση, έχοντας τις λοιπές μορφές απασχόλησης, όπως την προσωρινή η την μερική απασχόληση σε δεύτερη προτεραιότητα.

Στην αναζήτηση εργασίας όμως και ειδικά στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά αυτό το διάστημα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις επιλογές που θα απορρίψουμε γιατί αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο σε ευκαιρίες για απασχόληση που θα προκύψουν.

Εφόσον επιθυμείτε να διεκδικήσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και η αναζήτηση απασχόλησης για εσάς βασίζεται σε κάποιο πλάνο, θα πρέπει να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις λεπτομέρειες στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για τις διαφορετικές μορφές απασχόλησης και τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν.

Η απόρριψη και το δικαίωμα στην καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι πάντα ένα σοβαρό κριτήριο. Η απόρριψη όμως για μια θέση εργασίας θα πρέπει να προκύπτει μετά από προσεκτική αξιολόγηση.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα