Μόνιμη απασχόληση

Η αναζήτηση για μόνιμη απασχόληση σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι είναι μια απαιτητική και διαδικασία η οποία μπορεί να μην καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ακόμα και σε περιπτώσεις υποψηφίων που διαθέτουν πλούσια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, είναι πιθανόν να μην  προκύψουν οι αντίστοιχές ευκαιρίες για απασχόληση στην αγορά εργασίας ή να μην υπάρχει θετική αξιολόγηση που θα οδηγήσει σε μια προσφορά για εργασία.

Για τον λόγο αυτό τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού συνιστούν σε όσους αναζητούν εργασία να διαθέτουν επιμονή, συνεχή και οργανωμένη δραστηριότητα, καθώς και εστίαση στον στόχο, καθώς και όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση στις θέσεις εργασίας που προκύπτουν, αλλά και στους εργοδότες που τις προσφέρουν.

Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες θέσεις εργασίας στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα