Λογιστής ένα σημαντικό στέλεχος για κάθε εταιρία

Ένας λογιστής σε καθημερινή βάση ασχολείται με όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας ιδιώτη κλπ.

Τα καθήκοντα του λογιστή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες :
  • Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών κλπ.
  • Την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας (ημερολόγιο - γενικό καθολικό)
  • Την έκδοση ενταλμάτων για πληρωμές
  • Την σύνταξη μηνιαίων ισοζυγίων των λογαριασμών
  • Την σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεών του προσωπικού τις επιχείρησης,
  • Την συγκέντρωση στοιχείων και την σύνταξη δηλώσεων για την εφορία.
Ο λογιστής είναι επίσης υπεύθυνος για:
  • Την οργάνωση του λογιστηρίου και την διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος
  • Την άσκηση εσωτερικού ελέγχου στα οικονομικά της επιχείρησης
  • Την σύνταξη προϋπολογισμών και την άμεση συνεργασία με την διεύθυνση της εταιρείας για την πορεία της οικονομικής της κατάστασης,
  • Για την έκδοση και την υπογραφή του ισολογισμού και την καθοδήγηση της εταιρίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Η εργασία του λογιστή εκτελείται σε αίθουσες γραφείων και θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αριθμομηχανές, έντυπα, υπολογιστικά προγράμματα, κλπ.

Για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η αποφοίτηση από Πανεπιστημιακή Σχολή Οικονομικής κατεύθυνσης ή από το τμήμα λογιστικής των ΤΕΙ . Ένας λογιστής καλό είναι να διαθέτει προσοχή στην λεπτομέρεια να είναι εχέμυθος, συνεπής και να διαθέτει ικανότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις οικονομικών προβλημάτων.

Αν η επαγγελματική σας εμπειρία είναι στην λογιστική μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο /εύρεση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας.htm και να στείλετε το βιογραφικό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα