Καριέρα

Ξεκινώντας κανείς να εργάζεται σε ένα εργοδότη ή αναπτύσσοντας μια συγκεκριμένη εργασιακή εμπειρία δεν μπορεί να γνωρίζει αν τελικά θα διαμορφώσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Η καριέρα που θα διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων είναι δυνατόν να περάσει από διάφορα στάδια και μεταβολές, όπως είναι για παράδειγμα οι νέες αρμοδιότητες που μπορεί να αναλάβει κάποιος ή μια θέση εργασίας σε νέο εργοδότη. Μεταβολές όμως μπορούν να προκύψουν και από αστάθμητους παράγοντες όπως οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στην αγορά εργασίας ή από τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στην δραστηριότητα ενός εργοδότη στον οποίο μπορεί κάποιος να εργάζεται.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη που διαμορφωθούν την καριέρα τους σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα δεν θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τάσεις, τις μελλοντικές προβλέψεις, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν ανά διαστήματα στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί να ληφθεί ή οποία απόφαση για την καριέρα αυτό να γίνει με μεγαλύτερη ευκολία.

Στο /η_Randstad/research_reports/research_reports.htmη Randstad δημοσιεύει όλες τις έρευνες τις οποίες διεξάγει για την αγορά εργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα