Καριέρα

Πολλοί  νέοι εργαζόμενοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την καριέρα και την ανάπτυξη της, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη την συνολική κατάσταση και το οργανόγραμμα της εταιρείας στην οποία εργάζονται

Η ανάπτυξη και εξέλιξη στην καριέρα αποτελεί σημαντικό κομμάτι για κάθε εργαζόμενο. Για να προκύψει η όποια εξέλιξη όμως απαιτείται, αφοσίωση, συστηματική και μεθοδική εργασία, αλλά και να παραμονή στην ίδια εταιρία για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι νεαρότεροι κυρίως εργαζόμενοι αναζητούν γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη. Για τον λόγο αυτό ένας νέος εργαζόμενος θα πρέπει να  διαμορφώσει από την αρχή ένα πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζει την επαγγελματική του πορεία, χωρίς βέβαια να παραβλέπει τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Στο site μας, www.randstad.gr, θα βρείτε όλες τις θέσεις εργασίας και με τη βοήθεια των εξειδικευμένων  συμβούλων της Randstad, θα μπορέσετε να πετύχετε όλους τους επαγγελματικούς σας στόχους.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα