Καριέρα

Ένας εργαζόμενος ακόμα και αν βρίσκετε στην ίδια εργασία για αρκετά χρόνια είναι πιθανόν να αποφασίσει να αλλάξει πορεία στην καριέρα του και να αναζητήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης .

Αυτό σημαίνει ότι πριν ξεκινήσει η όποια δραστηριότητα για την εύρεση εργασίας θα πρέπει αρχικά να γίνουν η απαραίτητη ανανέωση στο βιογραφικό και την  συνοδευτική επιστολή .

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για μια πιθανή συνέντευξη επιλογής,  αλλά και ενεργοποίηση των επαγγελματικών  επαφών για να υπάρχει η δυνατότητα  για καλύτερη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad στο http://www.randstad.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα