Καριέρα

Η επιτυχία στην καριέρα ενός εργαζομένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να είναι πάντα ξεκάθαροι όταν κανείς ξεκινάει να εργάζεται .

Στην πορεία η καριέρα ενός εργαζόμενου είναι δυνατόν να μεταβληθεί  , αναλαμβάνοντας νέες αρμοδιότητες ή μια θέση εργασίας σε ένα νέο  εργοδότη  Είναι επίσης δυνατόν να μεταβληθεί από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν (αλλαγές στην αγορά εργασίας) ή από αποφάσεις που εμείς θα λάβουμε για την καριέρα μας.

Κατά την διαμόρφωση της καριέρας όμως, είναι σημαντικό να υπάρχει  ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες για να υπάρχει η δυνατότητα για την όποια προσαρμογή.

Στο http:///www.randstad.gr δημοσιεύουμε έρευνες από τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την αγορά εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα