Καριέρα στις πωλήσεις

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας μια από τις ειδικότητες η οποία εξακολουθεί να έχει δείχνει να έχει ζήτηση από τους εργοδότες είναι οι πωλήσεις.   Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει καριέρα στις πωλήσεις,  θα πρέπει να γνωρίζει αρχικά τις απαιτήσεις που έχουν τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εύρεση και επιλογή προσωπικού για τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Εκτός από τις δεξιότητες στην επικοινωνία (προφορικό και γραπτό λόγο) πού αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, ο ικανότητα στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, η μεθοδικότητα και η οργάνωση για την ανάπτυξη του πελατολογίου, η εμπορική και πελατοκεντρική αντιμετώπιση, καθώς και η καλή γνώση των αγγλικών και του Η/Υ αποτελούν στοιχεία τα οποία πλέον αναζητούνται από τους εργοδότες.   Αν θέλετε να κάνετε αίτηση για τις θέσεις απασχόλησης που χειρίζεται η Randstad καταχωρήστε το βιογραφικό σας σήμερα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα