Θέσεις εργασίας

Στις περισσότερες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενη προϋπηρεσία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις, και ικανότητες.   Εφόσον κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να κάνει αίτηση σε κάποιες από αυτές θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτά τις πληροφορίες προτού στείλει το βιογραφικό του σημείωμα.   Στην περίπτωση που γίνει αίτηση για κάποια θέση εργασίας για την οποία ξεκάθαρα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις (πχ θέση εργασίας για λογιστή με πτυχίο στην οποία κάνει αίτηση ένα στέλεχος των πωλήσεων.) τότε οι πιθανότητες για να γίνει μια πρόσκληση για συνέντευξη επιλογής θα είναι αρκετά μικρές.   Αν σκοπός μιας τέτοιας αίτησης είναι να καταχωρηθεί το βιογραφικό σημείωμα στην βάση δεδομένων ενός εργοδότη, τότε ίσως η επικοινωνία με τον εργοδότη να πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο.   Βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης από την Randstad Hellas στο: /εύρεση_εργασίας.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα