Θέσεις εργασίας

  Η ενημέρωση και οι τάσεις στην αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με τις επιλογές που γίνονται για τις  θέσεις εργασίας στις οποίες θα στοχεύσει ένας υποψήφιος για εργασία.   Αν κάποιος επιθυμεί να βρει θέσεις απασχόλησης σε ένα κλάδο που αυτό το διάστημα δεν παρουσιάσει νέα ανοίγματα σε θέσεις εργασίας ή αντίστοιχα υπάρχει στόχευση για συγκεκριμένους εργοδότες που έχουν μείωση της δραστηριότητας τους, τότε τα η συγκεκριμένη αναζήτηση εργασίας πιθανόν να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.   Έρευνες από πανεπιστήμια,  γραφεία εύρεσης εργασίας, κλαδικούς φορείς , αλλά και ενημέρωση από εφημερίδες και το Internet μπορούν να προσφέρουν πολύ χρήσιμη πληροφόρηση.   Ενημερωθείτε για την έρευνα workmonitor που διεξάγεται από την Randstad στο www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα