Θέσεις εργασίας

  Είναι γεγονός ότι κάποιοι εργοδότες πιθανόν να μην δημοσιεύσουν στα διάφορα μέσα τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θα αξιολογήσουν προσωπικού στο επόμενο διάστημα.   Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απευθυνθούν στο εσωτερικό η κοντινό περιβάλλον της εταιρείας και μέσα από συστάσεις να βρουν το κατάλληλο προσωπικό. Σε άλλες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να ανατεθεί σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.   Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας και επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας που δεν δημοσιεύονται θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την επαγγελματική δικτύωση.   Η συγκεκριμένη επιλογή θα δώσει την δυνατότητα στο κοντινό φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον να γνωρίζει τις θέσεις απασχόλησης για τις οποίες ενδιαφερόμαστε και αντίστοιχα να στην περίπτωση που προκύψει κάποια ευκαιρία να μπορεί να μας δώσει άμεσα την ενημέρωση.   Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από την Randstad – www.randstad.gr /  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα