Θέσεις εργασίας

  Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά site τα οποία δημοσιεύουν θέσεις εργασίας για διαφορετικές ειδικότητες  και εργοδότες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.   Στα περισσότερα από αυτά υπάρχει  η δυνατότητα για αίτηση και ηλεκτρονική  αποστολή του βιογραφικού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων του βιογραφικού σε ηλεκτρονικές φόρμες στις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν όλα τα σχετικά πεδία.   Σε κάθε περίπτωση αρκετοί από τους εργοδότες που λαμβάνουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό ενός υποψηφίου έχουν αναπτύξει βάσεις δεδομένων στις οποίες καταχωρούνται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για τη θέση εργασίας για την οποία έγινε ή αίτηση αλλά και για πιθανές μελλοντικές ανάγκες.   Για να δείτε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού, αλλά και αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης επισκεφθείτε το www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα