Η σημασία της συνοδευτικής επιστολής

Μαζί με το βιογραφικό σας στέλνετε συνήθως και συνοδευτική επιστολή; Η ιδανική απάντηση θα ήταν «πάντα στέλνω και συνοδευτική επιστολή με το βιογραφικό μου». Είναι, όμως, γεγονός πως αρκετοί υποψήφιοι θεωρούν τη συνοδευτική επιστολή ως κάτι προαιρετικό, οπότε συχνά δεν τη συμπεριλαμβάνουν.

Δείτε παρακάτω ποια είναι η σημασία της συνοδευτικής επιστολής και γιατί είναι σημαντική:

  • Σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε αναλυτικότερα από ό,τι στο βιογραφικό σας για εσάς.
  • Μπορείτε να τονίσετε το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης, αλλά και για την εταιρία γενικότερα.
  • Έχετε την δυνατότητα να εξηγήσετε τυχόν κενά του βιογραφικού σας (π.χ., στις χρονολογίες).
  • Μπορείτε να αναδείξετε την ικανότητά σας στον γραπτό λόγο.
  • Μπορείτε να αναδείξετε την ικανότητά σας να είστε σύντομοι και περιεκτικοί, καθώς όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνετε σε λιγότερο από μία σελίδα!

Μην παραλείπετε, λοιπόν, να περιλαμβάνετε μια συνοδευτική επιστολή με το βιογραφικό σας για να αυξάνετε τις πιθανότητες να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του μέλλοντα εργοδότη σας.

Εφόσον διαμορφώσετε την συνοδευτική επιστολή που επιθυμείτε, προτού την στείλετε σε κάποιον υποψήφιο εργοδότη κάποιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μην ξεχάσετε να την δώσετε σε κάποιο τρίτο να την διαβάσει μην τυχόν και υπάρχουν παραλείψεις η λάθη .

Εφόσον έχετε ανανεώσει και διαμορφώσει το βιογραφικό και την συνοδευτική σας επιστολή μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αιτήσεις στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας .

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα