Εύρεση προσωπικού

Μια εταιρεία που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική στο   τρέχων οικονομικό περιβάλλον θα πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες επιλογές σχετικά με την εύρεση προσωπικού   Για να γίνει όμως η εύρεση και επιλογή των καταλληλότερων υποψήφιων για κάθε θέση απασχόλησης, ένας εργοδότης θα πρέπει να έχει καθορίσει τις ακριβείς απαιτήσεις για την θέση εργασίας (αρμοδιότητες, εργασιακή εμπειρία, ακαδημαϊκές γνώσεις) , καθώς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα ταιριάξουν στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.   Τα παραπάνω θα συντελέσουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης είτε αυτή πραγματοποιηθεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή ανατεθεί σε συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα